Willa Renata

ul. Bałtycka 13
72-500 Międzyzdroje
tel. +48 91 32 82 427
kom: +48 608 639 776
kom: +48 600 443 014
biuro@willarenata.pl

Zapytanie rezerwacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu

Zostałam/em poinformowana/y na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, że Administratorem danych jest Wiesław Kotowski Willa Renata 72-500 Międzyzdroje ul. Bałtycka 13. Celem przetwarzania jest realizacja usługi noclegowej. Podstawą przetwarzania danych przy deklaracji korzystania z usług noclegowych jest zgoda. Natomiast rozpoczęcie korzystania z usługi noclegowej jest zawarciem umowy i od tego momentu jest podstawą przetwarzania. Dane osobowe mogą być udostępniane tylko podmiotom na podstawie prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do jej wycofania. Gdy zostanie zawarta umowa dane będą przechowywane przez okres 5 lat i 3 miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.
Ze zgody mogę wycofać się w każdej chwili. Wycofanie się ze zgody należy złożyć pisemnie do administratora. Wycofanie się ze zgody wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania moich danych. Mam prawo do: bycia poinformowanym, wglądu, poprawiania, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie moich danych osobowych, żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, odszkodowania. Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych pracownika nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych.